Agència de traduccions i transcripcions. El valor d'un traductor professional.

Tenim el que està buscant.

Agència de traduccions professional

Traduccions

Tots els nostres Traductors són Professionals, Natius i Bilingües. Perquè només un natiu pot percebre tots els matisos de la seua llengua, conéixer-ne els girs més característics i imprimir al text el seu toc particular. A més de la seua llengua materna, dominen perfectament el nostre idioma, posseeixen sobrada experiència i la titulació adequada per a cada tipus de traducció.

traductor d'anglés

Els nostres servicis inclouen traducció d'espanyol a anglés i d'anglés a espanyol per a tot tipus de documents o certificats,intèrprets simultanis i traductors jurats d'anglés, entre molts altres.

traductor de francés

Els nostres servicis inclouen traducció d'espanyola francès i de francés a espanyol per a tot tipus de documents o certificats,intèrprets simultanis i traductors jurats de francés, entre altres.

Traductor d'alemany

Els nostres servicis inclouen traducció d'espanyol a alemany i d'alemany a espanyol per a tot tipus de documents o certificats,intèrprets simultanis i traductors jurats d'alemany, entre altres.

traductor de valencià

Ens altres, els nostres servicis inclouen traducció de castellà a valencià i de valencià a castellà per a tot tipus de documents o certificats,intèrprets simultanis i traduccions especialitzades.

Agencia de Traducciones Profesional

Busca una agència de traduccions professional per a qualsevol idioma?

Tenim traductors de qualsevol altre idioma, italià, portugués, romanés, xinés, rus, japonés, danés, búlgar, etc. Consulte'ns, que segur que podem ajudar-lo. Consulte'ns, que segur que podem ajudar-lo

Contacte amb nosaltres!
Traductors e intèrprets professionals

Altres Servicis de Traducció

Traductor oficial o interpret jurat

Busca un traductor jurat?

Desde cualquier idioma a español y desde español a cualquier idioma. Traducimos su Título universitario o Certificado, Contrato o Documento legal, Facturas, Libro de Familia, etc.

Todas las traducciones juradas vienen firmadas, selladas y certificadas por un traductor oficial nombrado por el ministerio de Asuntos Exteriores y Cooperación de España

Traductor urgent servici 24 hores

Necessita una traducció urgent?

Para nosotros una traducción urgente significa reducir lo que serían los plazos normales al máximo: comenzando a traducir de forma inmediata, asignamos varios traductores de ser necesario, traducimos fuera de horario laboral, de noche, sábados y festivos, etc. Hacemos aquello que sea necesario con tal de entregar la traducción lo antes posible y que esta mantenga la buena calidad que puede esperar de una agencia profesional de traducciones como Nexus Traducciones.

traductor simultani consecutiu

Nexus Traducciones es su Agencia Profesional de Traducción e interpretación simultánea:

Nos encargamos de absolutamente todo lo necesario para convertir su evento en global. Ya sea en un hotel, en una feria, una exposición o un estudio de grabación; una conferencia, una presentación, una rueda de prensa o la visita de una personalidad que hable otro idioma. En todas sus variantes susurrada, consecutiva o simultánea. Desde el equipo si hiciera falta hasta el traductor más cualificado.

Contacte amb nosaltres!
Agència de transcripció

Transcripcions

Nexus Traducciones: 20 anys fent transcripcions, amb una exactitud mínima del 98%, garantim la professionalitat i la confidencialitat en tots els nostres treballs.

Transcripció d'àudio

El nostre servici de transcripcions li permetrà deixar constància per escrit de qualsevol gravació d'àudio o vídeo, i així consultar, publicar, o informar de qualsevol esdeveniment en viu com ara conferències, congressos, declaracions judicials, grups de treball, juntes d'accionistes, presentació de productes, videoconferències, reunions d'empresa, etc

Som Traductors Jurats de Francés, Anglés, Alemany i de Tots els Idiomes

Posem a la seua Disposició els millors Traductors de Francés, Anglés, Alemany, Italià, Portugués, Holandés, Danés, Suec, Noruec, Xinés, Àrab i de Tots els Idiomes

Contacte amb Nosaltres!

SI TÉ CLIENTS PER TOT EL MÓN

NOVA YORK, FRANKFURT, PARÍS, XANGAI, DUBAI, TÒQUIO... francés traductors

SI VOL QUE ELS SEUS PRODUCTES PARLEN TOTS ELS IDIOMES

ANGLÉS, FRANCÉS, ALEMANY, ITALIÀ, PORTUGUÉS, ÀRAB... anglés traductors

SI VOL ARRIBAR A NOUS MERCATS

RÚSSIA, ALEMANYA, XINA, USA, EMIRATS, JAPÓ, ITÀLIA... xinés traductors
Contacte amb nosaltres!

Som Traductors de Francés, Anglés, Alemany, Polonés, Txec, Rus, Hongarés, Romanés, Serbi, Japonés, Xinés, Àrab i de Tots els Idiomes

No som un web per a traduir els teus textos: som un equip humà d'especialistes i traductors jurats. La diferència entre un traductor jurat i un traductor gratis en el web és clara: la teua traducció tindrà sentit per a qualsevol natiu. Mai sospitaran que es tracta d'un text traduït. I, a més, fem traduccions en qualsevol direcció en tot tipus d'idiomes: espanyol-francés, francés-espanyol, espanyol-anglés, anglés-espanyol... I un llarg etcètera!

Agència de Intèrprets y traductors

Com a ESPECIALISTES EN TRADUCCIÓ PER A SERVICIS LEGALS, som experts a l'hora de treballar amb les principals firmes d'advocats, departaments legals corporatius i agències d'informes judicials, per a oferir els servicis de traducció per a litigis, contractes, propietat intel·lectual, compliment normatiu, assegurances i recursos humans. El nostre servici de Traductors Jurats Oficials altament especialitzats en traduccions legals de tot tipus de contractes, testaments, sentències de divorci o en la traducció de qualsevol tipus de sentència judicial, estatuts societaris, demandes judicials, etc. Seguisca l'enllaç per a més informació sobre el nostre servici de Traductors jurídics.

La nostra DIVISIÓ LEGAL està especialitzada en la interpretació en juís, audiències, declaracions, arbitratges, mediacions, i tot tipus de reunions d'advocats i clients. Els nostres intèrprets jurats estan certificats pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació d'Espanya, per a la traducció de qualsevol tipus de certificats oficials i per a la presentació de traduccions davant de qualsevol organisme o institució estatal (incloent-hi Universitats, Jutjats, Conselleries Autonòmiques o Ministeris, etc.). També proporcionem habitualment intèrprets jurats per a multitud de procediments legals. Aquest fet, junt amb la nostra experiència en temes legals, ens situa com la solució rendible per a totes les seues necessitats d'interpretació. Més informació sobre les traduccions jurídiques.

Operativa de Treball

1. Contacte i Sol·licitud de Pressupost

Contacte amb nosaltres per telèfon, per correu electrònic o a través del formulari que trobarà en aquesta pàgina. Sol·licite pressupost sense compromís, indicant els idiomes d'origen i destinació, total de paraules i tipus de text.

2. Enviament de Pressupost

Li enviarem un pressupost el mateix dia, incloent-hi l'import total de la traducció, la forma de pagament i el termini d'entrega proposat. El recompte sempre es fa per paraula origen, sense sorpreses d'última hora.

3. Confirmació i Assignació de Traductor

Una vegada rebuda la confirmació per correu electrònic, se li assignarà el traductor més adequat al seu projecte, que a partir d'aquest moment, i per a textos del mateix idioma i tipus, serà sempre el mateix.

4. Revisió i Creació de Glossaris

Es du a terme la primera revisió del text. Es crea un glossari a partir d’aquest text perquè les successives traduccions del client guarden l'oportuna homogeneïtat.

5. Entrega

La seua traducció li serà enviada per correu electrònic o per correu certificat (segons el cas) dins del termini acordat, junt amb la factura corresponent. El pagament es realitza per transferència bancària.

Contacte amb nosaltres!

Traductores

traductors professionals de tots els idiomes

La importancia de comunicarse en otros idiomas se remonta en España hasta el siglo XIII con la Escuela de Traductores de Toledo. En la actualidad, en una sociedad globalizada donde cada idioma cuenta, las agencias dedicadas a las traducciones y transcripciones juegan un papel fundamental en la internacionalización de las empresas. Si en el siglo XIII se interpretaban textos de origen greco-latino, árabe y hebreo debido a la influencia y batiburrillo de culturas del Toledo imperial de la Edad Media, ahora las empresas de traductores profesionales y traductores jurados, conscientes del grado de desarrollo e influencia de cada país y cada cultura en la sociedad actual, han desarrollado diferentes servicios para facilitar la comunicación en otras lenguas, por medio de los servicios de traducciones o transcripción que ofrecen.

En este sentido y ante el desarrollo de internet y los motores de búsqueda, nuestra empresa de traducciones ofrece contenidos no solo fieles al original y de alta calidad, sino además adaptados a la cultura de cada país. El posicionamiento orgánico (SEO), las páginas web multilingües, los copys creativos… Hoy en día, dominar una cultura y reconocer las diferencias idiomáticas con respecto de otra no es tarea fácil, saber plasmar y adaptar esos conocimientos en palabras es uno de los retos más difíciles ante la demanda de un mundo que se mueve a una velocidad de vértigo, de norte a sur y de este a oeste.

Nos puedes encontrar en: Valencia, Barcelona y Madrid.

Traductor profesional

En este sentido, solo nuestros traductores profesionales son capaces de ofrecer los siguientes servicios:

  • Traducciones comerciales:

tanto para un entorno offline (por ejemplo, la traducción de catálogos de empresa o productos originales a diferentes idiomas) como online. Pero es en este donde en los últimos años han proliferado las sinergias para situar a esta profesión en una de las más demandadas a nivel global. Saber idiomas siempre es bien recibido en cualquier compañía, sobre todo si se trata de compañías con base tecnológica y con ambiciones de internacionalización. En este proceso de abrir fronteras, en el terreno e-commerce es muy frecuente comprobar cómo se demandan profesionales capaces de identificar las barreras lingüísticas y adaptarlas a un idioma específico. Newsletters, boletines informativos, copys creativos, contenidos de alta calidad… Todo un portfolio encaminado a aumentar el ritmo de conversiones y fidelizar de manera directa a potenciales consumidores.

Todos nuestros traductores son nativos del idioma de destino, porque nadie como un nativo puede utilizar y entender los giros característicos de un idioma.

como apuntamos en el apartado anterior, la vocación internacional de muchas compañías por establecerse fuera de sus fronteras requiere la colaboración de personal bilingüe y cualificado, capaz de desarrollar un proyecto de traducción ortográfica y gramaticalmente más que correcto, atendiendo al buen uso del idioma que se maneja.

Adaptamos sus textos al entorno cultural de que se trate: formatos, horarios, fechas, pesos y medidas, etc. Por supuesto este servicio está disponible en cualquier idioma. Adaptamos su software para una región específica realizando no sólo la traducción de textos sino añadiendo componentes específicos de la misma.

  • Traducción de documentos:

el gran clásico cobra fuerza. Una carta de motivación, un currículum vitae e incluso una propuesta escrita para abrirse a proveedores internacionales o conseguir afiliados a un proyecto empresarial. Nuestros traductores profesionales, como garantes del buen manejo idiomático, son los únicos capaces de desarrollar un trabajo de alta calidad. No deje en manos de traductores en línea la redacción de un proyecto importante.

Un traductor jurado de Nexus Traducciones garantiza la integridad, exactitud y fidelidad de la traducción con el original, mediante su sello, firma y certificación. De tal manera que el documento traducido es válido ante cualquier organismo público o universidad, tanto español como europeo. Traducimos su Título universitario o cualquier Certificado, Contrato, Acta o Documento legal, Facturas, Libro de Familia, etc.

algunos sectores como el textil, la automoción o el farmacéutico demandan la especialización de su lenguaje y argot para llevar a cabo traducciones claramente legibles y fieles al contenido original. En cuanto a los manuales de instrucciones, ¿cuántas veces nos hemos encontrado con manuales de instrucciones ininteligibles?

Una traducción urgente para nosotros significa reducir los plazos normales al máximo: comenzamos a traducir de forma inmediata, asignamos varios traductores si es necesario, traducimos fuera de horario laboral, de noche, sábados y festivos, etc. Hacemos lo que sea necesario con tal de entregar la traducción lo antes posible.

  • Traducciones literarias:

el sector editorial y la venta de libros (no sólo ficción, sino ensayos y libros técnicos también) tienen una gran necesidad de esta clase de traducciones. Para ejercer esta profesión no solo es necesario el dominio de los idiomas sobre los que se trabaja. Aportar altas dosis de calidad en redacción y demostrar una prosa impecable son dos de las claves para llevarlo a término.

en un entorno globalizado, es muy común celebrar videoconferencias y debatir sobre informes o documentos específicos. Para agilizar los procesos y superar determinadas barreras lingüísticas, las empresas, frecuentemente, necesitan traducciones que faciliten la comprensión de los miembros del equipo, sobre todo si quienes lo integran provienen de diferentes partes del mundo. La creación y traducción de subtítulos o locuciones en diferentes idiomas se incluyen en esta modalidad.

Si bien es un procedimiento complejo que requiere mucha esfuerzo, pericia y profesionalidad por parte del traductor simultáneo, ya no hace falta ser la ONU para poder contratar este servicio para sus eventos, ponencias, conferencias o reuniones. Nexus Traducciones lo pone a su servicio de la forma más profesional y rentable.

En los últimos años se aprecia una demanda considerable de traducciones del chino mandarín ante su capacidad exportadora y el importante rol del gigante asiático en la hegemonía de la economía mundial. Sin embargo, aún siguen reinando el inglés y el español como principales idiomas, por seguir siendo los mercados con mayor número de consumidores.

Contacte amb nosaltres!

Un traductor jurat de Nexus Traducciones

garanteix la integritat, l’exactitud i la fidelitat de la traducció amb l'original,

mitjançant el seu segell, firma i certificació.

traductor jurado

Traductores jurados

Como fedatarios públicos, los traductores jurados se encargan de certificar la exactitud y fidelidad de todo tipo de traducciones. Estos traductores, con su firma avalada por el Ministerio de Asuntos Exteriores, son los únicos autorizados para la traducción de documentos de carácter oficial.

Sin ese sello, dichos documentos o textos carecerán de toda validez legal. El equipo de profesionales de Nexus Traducciones está formado por más de 180 traductores, entre los que se encuentran traductores jurados y profesionales de la traducción jurada.

Traductor oficial

Un traductor oficial o traductor jurado es esencial, no solo por la validez legal del documento en cuestión sino también por la calidad y el cumplimiento de los plazos previstos y acordados. Contacte con una agencia de traductores oficiales como la nuestra, capaz de ofrecerle el  servicio de traductores profesionales en cualquier idioma más exigente.

¿Por qué elegirnos a nosotros? La combinación de estos términos remite a la idea de unir dos idiomas y culturas distintas, por un puente, la traducción, y un proceso para nosotros apasionante: el de trasladar un texto de un idioma a otro sin alterar el encanto de cada lengua, siempre con claridad y precisión. La pasión por los idiomas, por cada entresijo oculto que siempre queda por explorar en cada lengua, el placer de realizar nuestro trabajo día a día y mejorar cada vez más es precisamente lo que nos mueve, Porque pensamos en el cliente, porque somos profesionales en el campo de la traducción y porque creemos en nuestro trabajo. En Nexus Traducciones, estamos a su disposición.

¡Ponga sus traducciones en nuestras manos!

traductors

Volem Ajudar-lo a donar ales al seu Negoci

Fent Arribar els seus Productes i Idees a Tot el Món

Nexus Traducciones és la seua Agència professional de traductors de francés, anglés, alemany i de tots els idiomes

Contacte amb nosaltres!