Agència de traduccions i transcripcions.

El valor d'un traductor professional.

Tenim el que està buscant.

Agència de traduccions professional

Traduccions

Tots els nostres Traductors són Professionals, Natius i Bilingües. Perquè únicament un natiu pot percebre tots els matisos de la seua llengua, conéixer-ne els girs més característics i imprimir al text el seu toc particular. A més de la seua llengua materna, dominen perfectament el nostre idioma, posseeixen sobrada experiència i la titulació adequada per a cada tipus de traducció.

Traductors oficials i jurats
traductor d'anglés

Els nostres servicis inclouen traducció d'espanyol a anglés i d'anglés a espanyol per a tot tipus de documents o certificats,intèrprets simultanis i traductors jurats d'anglés, entre molts altres.

traductor de francés

Els nostres servicis inclouen traducció d'espanyola francès i de francés a espanyol per a tot tipus de documents o certificats,intèrprets simultanis i traductors jurats de francés, entre altres.

Traductor d'alemany

Els nostres servicis inclouen traducció d'espanyol a alemany i d'alemany a espanyol per a tot tipus de documents o certificats,intèrprets simultanis i traductors jurats d'alemany, entre altres.

traductor de valencià

Entre altres, els nostres servicis inclouen traducció de castellà a valencià i de valencià a castellà per a tot tipus de documents o certificats, intèrprets simultanis i traduccions especialitzades.

Agencia de Traducciones Profesional

Busca una agència de traduccions professional per a qualsevol idioma?

Tenim traductors de qualsevol altre idioma, italià, portugués, romanés, xinés, rus, japonés, danés, búlgar, etc. Consulte'ns, que segur que podem ajudar-lo. Consulte'ns, que segur que podem ajudar-lo

Traductor oficial o interpret jurat

Busca un traductor jurat?

Des de qualsevol idioma a espanyol i des d'espanyol a qualsevol idioma. Traduïm el seu Títol universitari o qualsevol Certificat, Contracte, Acta o Document legal, Factures, Llibre de Família, etc.

Totes les traduccions jurades estan firmades, segellades i certificades per un traductor oficial nomenat pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació d'Espanya

Traductor urgent servici 24 hores

Necessita una traducció urgent?

Per a nosaltres, una traducció urgent significa reduir els terminis normals al màxim: començant a traduir de manera immediata, assignant diversos traductors si cal i fent-ho fora de l'horari laboral, de nit, dissabtes i festius, etc. Fem tot el que siga necessari per a entregar la traducció al més prompte possible i que aquesta mantinga la bona qualitat que pot esperar d'una agència professional de traduccions com Nexus Traducciones.

traductor simultani consecutiu

Nexus Traducciones és la seua Agència Professional de Traducció i interpretació simultània:

Ens encarreguem d'absolutament tot el que és necessari per a convertir el seu esdeveniment en global. Ja siga en un hotel, una fira, una exposició o un estudi de gravació; una conferència, una presentació, una roda de premsa o la visita d'una personalitat que parle un altre idioma. En totes les seues variants xiuxiuejada, consecutiva o simultània. Des de l'equip si fera falta fins al traductor més qualificat.

Agència de transcripció

Transcripcions

Nexus Traducciones: 20 anys fent transcripcions, amb una exactitud mínima del 98%, garantim la professionalitat i la confidencialitat en tots els nostres treballs.

Transcripció d'àudio

El nostre servici de transcripcions li permetrà deixar constància per escrit de qualsevol gravació d'àudio o vídeo, i així consultar, publicar, o informar de qualsevol esdeveniment en viu com ara conferències, congressos, declaracions judicials, grups de treball, juntes d'accionistes, presentació de productes, videoconferències, reunions d'empresa, etc

Som Traductors Jurats de Francés, Anglés, Alemany i de Tots els Idiomes

Posem a la seua Disposició els millors Traductors de Francés, Anglés, Alemany, Italià, Portugués, Holandés, Danés, Suec, Noruec, Xinés, Àrab i de Tots els Idiomes

SI TÉ CLIENTS PER TOT EL MÓN

NOVA YORK, FRANKFURT, PARÍS, XANGAI, DUBAI, TÒQUIO... francés traductors

SI VOL QUE ELS SEUS PRODUCTES PARLEN TOTS ELS IDIOMES

ANGLÉS, FRANCÉS, ALEMANY, ITALIÀ, PORTUGUÉS, ÀRAB... anglés traductors

SI VOL ARRIBAR A NOUS MERCATS

RÚSSIA, ALEMANYA, XINA, USA, EMIRATS, JAPÓ, ITÀLIA... xinés traductors

Som Traductors de Francés, Anglés, Alemany, Polonés, Txec, Rus, Hongarés, Romanés, Serbi, Japonés, Xinés, Àrab i de Tots els Idiomes

No som un web per a traduir els teus textos: som un equip humà d'especialistes i traductors jurats. La diferència entre un traductor jurat i un traductor gratis en el web és clara: la teua traducció tindrà sentit per a qualsevol natiu. Mai sospitaran que es tracta d'un text traduït. I, a més, fem traduccions en qualsevol direcció en tot tipus d'idiomes: espanyol-francés, francés-espanyol, espanyol-anglés, anglés-espanyol... I un llarg etcètera!

Agència de Intèrprets y traductors

Com a ESPECIALISTES EN TRADUCCIÓ PER A SERVICIS LEGALS, som experts a l'hora de treballar amb les principals firmes d'advocats, departaments legals corporatius i agències d'informes judicials, per a oferir els servicis de traducció per a litigis, contractes, propietat intel·lectual, compliment normatiu, assegurances i recursos humans. El nostre servei de Traductors Jurats Oficials altament especialitzats en traduccions legals de tot tipus de contractes, testaments, sentències de divorci o en la traducció de qualsevol tipus de sentència judicial, estatuts societaris, demandes judicials, etc. Seguisca l'enllaç per a més informació sobre el nostre servici de Traductors jurídics.

La nostra DIVISIÓ LEGAL s'especialitza en la interpretació en judicis, audiències, declaracions, arbitratges, mediacions, i tot tipus de reunions d'advocats i clients. Els nostres intèrprets jurats estan certificats pel Ministeri d'Assumptes Exteriors i Cooperació d'Espanya, per a la traducció de qualsevol tipus de certificats oficials i per a la presentació de traduccions davant de qualsevol organisme o institució estatal (incloent-hi Universitats, Jutjats, Conselleries Autonòmiques o Ministeris, etc.). També proporcionem habitualment intèrprets jurats per a multitud de procediments legals. Aquest fet, junt amb la nostra experiència en temes legals, ens situa com la solució rendible per a totes les seues necessitats d'interpretació. Més informació sobre les traduccions jurídiques.

Operativa de Treball

1. Contacte i Sol·licitud de Pressupost

Contacte amb nosaltres per telèfon, per correu electrònic o a través del formulari que trobarà en aquesta pàgina. Sol·licite pressupost sense compromís, indicant els idiomes d'origen i destinació, total de paraules i tipus de text.

2. Enviament de Pressupost

Li enviarem un pressupost el mateix dia, incloent-hi l'import total de la traducció, la forma de pagament i el termini d'entrega proposat. El recompte sempre es fa per paraula origen, sense sorpreses d'última hora.

3. Confirmació i Assignació de Traductor

Una vegada rebuda la confirmació per correu electrònic, se li assignarà el traductor més adequat al seu projecte, que a partir d'aquest moment, i per a textos del mateix idioma i tipus, serà sempre el mateix.

4. Revisió i Creació de Glossaris

Es du a terme la primera revisió del text. Es crea un glossari a partir d’aquest text perquè les successives traduccions del client guarden l'oportuna homogeneïtat.

5. Entrega

La seua traducció li serà enviada per correu electrònic o per correu certificat (segons el cas) dins del termini acordat, junt amb la factura corresponent. El pagament es realitza per transferència bancària.

Traductors

traductors professionals de tots els idiomes

La importància de comunicar-se en altres idiomes es remunta a Espanya fins al segle XIII amb l'Escola de Traductors de Toledo. En l'actualitat, en una societat globalitzada on cada idioma compta, les agències dedicades a les traduccions i transcripcions tenen un paper fonamental en la internacionalització de les empreses. Si en el segle XIII s'interpretaven textos d'origen grecollatí, àrab i hebreu a causa de la influència i barreja de cultures del Toledo imperial de l'Edat Mitjana, ara les empreses de Traductors professionals i traductors jurats, conscients del grau de desenvolupament i influència de cada país i cada cultura en la societat actual, han desenvolupat diferents serveis per a facilitar la comunicació en altres llengües, per mitjà dels serveis de traduccions o transcripció que ofereixen.

En aquest sentit, i davant del desenvolupament d'internet i els motors de recerca, la nostra empresa de traduccions ofereix continguts no sols fidels a l'original i d'alta qualitat, sinó, a més, adaptats a la cultura de cada país. El posicionament orgànic (SEO), els webs multilingües, els copys creatius… Hui en dia, dominar una cultura i reconéixer les diferències idiomàtiques respecte a una altra no és una tasca fàcil; saber plasmar i adaptar aquests coneixements en paraules és un dels reptes més difícils davant de la demanda d'un món que es mou a una velocitat de vertigen, de nord a sud i d'est a oest.

Ens pots trobar a: València, Barcelona i Madrid.

Traductor professional

En aquest sentit, només els nostres traductors professionals són capaços d'oferir els servicis següents:

  • Traduccions comercials:

Tant per a un entorn offline (per exemple, la traducció de catàlegs d'empresa o productes originals a diferents idiomes) com en línia. Però és en aquest entorn on els últims anys han proliferat les sinergies per a situar aquesta professió en una de les més demandades a nivell global. Saber idiomes sempre és ben rebut en qualsevol companyia, sobretot si es tracta de companyies amb base tecnològica i amb ambicions d'internacionalització. En aquest procés d'obrir fronteres, en el terreny e-commerce és molt freqüent comprovar que es demanen professionals capaços d'identificar les barreres lingüístiques i adaptar-les a un idioma específic. Newsletters, butlletins informatius, copys creatius, continguts d'alta qualitat… Tot un portfolio encaminat a augmentar el ritme de conversions i fidelitzar de manera directa potencials consumidors.

Tots els nostres traductors són natius de l'idioma de destinació, perquè ningú com un natiu pot utilitzar i entendre els girs característics d'un idioma.

com apuntem en l'apartat anterior, la vocació internacional de moltes companyies per establir-se fora de les seues fronteres requereix la col·laboració de personal bilingüe i qualificat, capaç de desenvolupar un projecte de traducció ortogràficament i gramaticalment més que correcte, atenent el bon ús de l'idioma que es maneja.

Adaptem els seus textos a l'entorn cultural de què es tracte: formats, horaris, dates, pesos i mesures, etc. Per descomptat aquest servici està disponible en qualsevol idioma. Adaptem el seu programari per a una regió específica realitzant no sols la traducció de textos sinó afegint-ne components específics.

  • Traducció de documents:

El gran clàssic cobra força. Una carta de motivació, un currículum i fins i tot una proposta escrita per a obrir-se a proveïdors internacionals o aconseguir afiliats a un projecte empresarial. Els nostres traductors professionals, com a garants del bon maneig idiomàtic, són els únics capaços de desenvolupar un treball d'alta qualitat. No deixe en mans de traductors en línia la redacció d'un projecte important.

Un traductor jurat de Nexus Traducciones garanteix la integritat, l’exactitud i la fidelitat de la traducció amb l'original, mitjançant el seu segell, firma i certificació. De tal manera que el document traduït és vàlid davant de qualsevol organisme públic o universitat, tant espanyol com europeu. Traduïm el seu Títol universitari o qualsevol Certificat, Contracte, Acta o Document legal, Factures, Llibre de Família, etc.

Alguns sectors com el tèxtil, l'automoció o el farmacèutic demanen l'especialització del seu llenguatge i argot per a dur a terme traduccions clarament llegibles i fidels al contingut original. Pel que fa als manuals d'instruccions, quantes vegades ens n’hem trobat d’inintel·ligibles?

Una traducció urgent per a nosaltres significa reduir els terminis normals al màxim: comencem a traduir de manera immediata, assignem diversos traductors si és necessari, traduïm fora d'horari laboral, de nit, dissabtes i festius, etc. Fem el que calga per a entregar la traducció al més prompte possible.

  • Traduccions literàries:

El sector editorial i la venda de llibres (no sols ficció, sinó assajos i llibres tècnics també) tenen una gran necessitat d'aquest tipus de traduccions. Per a exercir aquesta professió no sols és necessari el domini dels idiomes sobre els quals es treballa. Aportar altes dosis de qualitat en redacció i demostrar una prosa impecable són dos de les claus per a dur-ho a terme

En un entorn globalitzat, és molt comú celebrar videoconferències i debatre sobre informes o documents específics. Per a agilitzar els processos i superar determinades barreres lingüístiques, les empreses, sovint, necessiten traduccions que faciliten la comprensió dels membres de l'equip, sobretot si els que l’integren provenen de diferents parts del món. La creació i traducció de subtítols o locucions en diferents idiomes s'inclouen en aquesta modalitat.

Si bé és un procediment complex que requereix molt d'esforç, perícia i professionalitat per part del traductor simultani , ja no cal ser l'ONU per poder contractar aquest servici per a ponències, conferències o reunions. Nexus Traducciones ho posa al seu servici de la manera més professional i rendible.

Els últims anys s'aprecia una demanda considerable de traduccions del xinés mandarí davant de la seua capacitat exportadora i l'important rol del gegant asiàtic en l'hegemonia de l'economia mundial. No obstant això, encara continuen regnant l'anglés i l'espanyol com a principals idiomes, pel fet de continuar sent els mercats amb un nombre més gran de consumidors.

Un traductor jurat de Nexus Traducciones

garanteix la integritat, l’exactitud i la fidelitat de la traducció amb l'original,

mitjançant el seu segell, firma i certificació.

traductor jurado

Traductors Jurats

Com a fedataris públics, els traductors jurats s'encarreguen de certificar l'exactitud i fidelitat de qualsevol tipus de traduccions. Aquests traductors, amb la seua firma avalada pel Ministeri d'Assumptes Exteriors, són els únics autoritzats per a la traducció de documents de caràcter oficial

Sense aquest segell, aquests documents o textos no tindran una validesa legal total. L'equip de professionals de Nexus Traducciones està format per més de 180 traductors, entre els quals es troben traductors jurats i professionals de la traducció jurada.

Traductor oficial

Un traductor oficial o traductor jurat és essencial, no sols per la validesa legal del document en qüestió sinó també per la qualitat i el compliment dels terminis previstos i acordats. Contacteu amb una agència de traductors oficials com la nostra, capaç d'oferir-te el servei de traductors professionals en qualsevol idioma.

Per què triar-nos a nosaltres? La combinació d'aquests termes remet a la idea d'unir dos idiomes i cultures distintes, per un pont, la traducció, i un procés per a nosaltres apassionant: traslladar un text d'un idioma a un altre sense alterar l'encant de cada llengua, sempre amb claredat i precisió. La passió pels idiomes, per cada amagatall ocult que sempre queda per explorar en cada llengua, el plaer de fer el nostre treball dia a dia i millorar cada vegada més és precisament el que ens mou. Perquè pensem en el client, perquè som professionals en el camp de la traducció i perquè creiem en el nostre treball. En Nexus Traducciones estem a la seua disposició

Pose les seues traduccions en les nostres mans!

traductors

Volem Ajudar-lo a donar ales al seu Negoci

Fent Arribar els seus Productes i Idees a Tot el Món

Nexus Traducciones és la seua Agència professional de traductors de francés, anglés, alemany i de tots els idiomes